info@fmpartners.be
0032-(0)89.463511

Uw Financiële Meerwaarde

Voor O, de ondernemer:
Controlerende taak of complete boekhouding eventueel met real time inzage, cijfer cockpit periodiek op 1 A-4, bijsturen dus vooraf, alle aangiftes en jaarrekening, digitalisatie, vraagbaak
Vanaf € 55,- p. maand
Voor P, de particulier:
Verzorgen van de fiscale aangifte en optimaliseren van aftrekposten, vraagbaak en bezwaarschriften
Vanaf € 75,- p. jaar
Voor S, de Starter, aanvang van zelfstandige activiteit:
1e Adviesgesprek (gratis) 
Financieel plan, inrichten van administratie, controlerende taak of complete boekhouding eventueel met real time inzage, cijfer cockpit periodiek op 1 A-4, bijsturen dus vooraf, alle aangiftes en jaarrekening, digitalisatie, vraagbaak met extra sessies
Vanaf € 55,- p. maand
Voor E, de europeaan, de grensoverschrijder:
Verzorgen van de fiscale aangiftes BE en NL en optimaliseren van aftrekposten, ook t.a.v. de Belgische aangifte t.o.v. de Nederlandse en visa versa, advisering keuzevraagstukken zowel op belasting gebied als sociale wetgeving, pensioen en AOW, vraagbaak en bezwaarschriften
Vanaf € 200,- p. jaar
Voor U, de uitzendbureaus, maar ook overige zakelijke dienstverleners:
Vraagbaak voor grensoverschrijdende vraagstukken, salarisadministratie en sociale verplichtingen in grensland, contactpersoon voor uw klanten als verlengstuk van uw service
Vanaf € 50,- p. maand
O
E
S
P
U

TIPS & WEETJES


TIPS & WEETJES