info@fmpartners.be
0032-(0)89.463511

Uw Financiële Meerwaarde

Diensten voor de ondernemer:
​DIENSTVERLENING:
Direct naar:
Starters
Starters
Tarieven
Tarieven
Boekhouding:
Inrichten van een overzichtelijke boekhouding, boeken van in- en verkoopfacturen, aanleveren van diverse overzichten, denk aan debiteuren en crediteuren etc.

Aangiftes:
Periodieke btw aangiftes, intracommunautaire aangiftes, teruggave btw uit andere EU landen, aangifte vennootschapsbelasting of inkomsten belasting. Neerlegging jaarrekening NBB of publicatieverslag t.b.v. de Kamer van Koophandel.

Rapportages:
Periodieke overzichten van de verlies- en winstrekening en de balans, bijvoorbeeld per maand, kwartaal met bespreking van de cijfers (inclusief liquiditeitsbegroting) en vooral uitleg hiervan en bijsturing naar de toekomst toe. Wij streven erna dat uzelf goed weet waar u mee bezig bent en wat de resultaten zijn.

Business plan en financieel plan:
Dit is voor de starter heel belangrijk, maar de opvolging hiervan is evenzeer wenselijk. Tevens kan het nodig zijn een additioneel plan op te zetten bij uitbreiding van de werkzaamheden of bij grote investeringen.

Fiscaal advies:
Belasting betalen hoort erbij, maar binnen het wettelijk kader zorgen wij ervoor dat u zeker niet teveel betaald. Ook een compleet advies is wenselijk, wat zijn de gevolgen op lange termijn? of wat zijn de gevolgen als ik klanten over de grens krijg? Is het wenselijk een bijkantoor te starten in dat andere land? Wat zijn de gevolgen op persoonlijk fiscaal vlak en voor mijn partner? Gewin op korte termijn betekend niet altijd gewin op lange termijn. Contacten met de belastingdienst, maken van bezwaarschriften. Middeling van inkomsten.

Salarisadministratie:
Uw wegwijs maken in de toepassing van de sociale wetten, contacten bij de RSZ, dimona aangiftes en de weg naar het sociaal secretariaat. In Nederland het compleet uitvoeren van de salarisadministratie, inclusief de CAO reglementeringen en de loonheffingsaangiftes. Advies bij grensoverschrijdend werken, de gevolgen voor pensioen, ziektewet etc., salary split, aftrekposten en fiscale optimalisatie. Personeel aanwerven in een ander land, hoe doe ik dat en wat zijn de regels?

​Voor interimkantoren, uitzendbureaus, of makelaarkantoren:
Zorg dat u klanten en werknemers een complete service krijgen en bezorg hen het juiste adres voor al hun persoonlijke (fiscale) vragen door hen naar mij door te sturen. Zo heeft u nog meer tevreden klanten.

Zelf doen of uitbesteden:
Ben ik heel druk en gruw ik van administratieve zaken, of kan ik best onderdelen zelf afhandelen. Dat kunnen we afstemmen, maak uw wensen kenbaar. Het is perfect mogelijk om via on-line boekhoudprogramma's samen te werken:

Ondernemer worden of een onderneming starten doe je niet zo maar. Het is een hele stap en de meesten stappen in iets onbekends of hebben minstens een hoop vragen. Er zijn meerdere instanties die je op weg zullen helpen zoals Unizo of Voka in België of de Kamer van Koophandel in Nederland en ook FM Partners zal je hierin (aanvullend) kunnen begeleiden. Want het is niet alleen heel spannend, maar ook heel bevredigend om jouw passie om te zetten in een succesvolle onderneming. En daarbij is een goed advies nooit te duur. Om de stap een beetje te verlichten biedt FM Partners u een gratis eerste advies gesprek aan: bel of mail mij en maak een afspraak. En voor de liefhebbers: maak gebruik van deze actiebon die je op je gsm kunt uploaden (niet noodzakelijk dus):
Als u besluit dat wij gaan samenwerken, kan ik het volgende voor u doen:
* De keuze begeleiden: start ik met een éénmanszaak, winst uit onderneming of met een vennootschap, in hoofd- of bijberoep? En wat zijn de vereisten?
* Aanmeldingen bij het KBO, KVK, belastingdienst, btw nummer activeren, sociale verzekeringskas etc.
* Opstellen businessplan en financieel plan t.b.v. je onderneming en/of de bank.
* Opstellen van de statuten als van toepassing.
* Vereiste publicatie in het Belgisch Staatblad als van toepassing.
* Hulp bij financieringsvormen, keuze softwarepakket etc.

Eindelijk eigen baas !!
Nadat u zich verzekerd heeft dat u de juiste boekhouder/fiscalist gekozen hebt: het is belangrijk dat u op dezelfde golflengte zit, hij/zij wil samen met u succesvol zijn, u kiest iemand met gedegen kennis die aangesloten is bij de juiste beroepsinstituten en die ook een beroepsaansprakelijkheid heeft, kortom iemand die betrouwbaar is en legaal werkt,

dan bepaalt u of de tariefstelling deze opsomming waard is.

Reminder: brochure BIBF, verplichting aansluiting van boekhouders in België:


Boekhoudkundige werkzaamheden: 71,25 euro per uur

Courante fiscale werkzaamheden: 90,00 euro per uur

Overige specialistische adviezen: 120,00 per uur

Er kan gewerkt worden met een forfaitair bedrag per maand, bijvoorbeeld:
Kleine zelfstandige in bijberoep: 180,- euro per (let op) kwartaal 
Kleine tot middelgrote onderneming: 175,- tot 250,- euro per maand
Grotere onderneming: vanaf 275,- euro per maand.

Van tevoren worden de tarieven duidelijk besproken en vast gelegd waarbij in de loop der tijd geëvolueerd wordt of de tarieven nog altijd correct zijn. Tarieven voor extra werkzaamheden worden duidelijk gecommuniceerd, geen verassingen. U zit niet vast, de opzegtermijn voor de dienstverlening is 2 maanden. Wij werken met een opdrachtbrief.


​       Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index tabellen.               Onderstaande prijzen zijn inclusief btw:

Éénmalige opstartkosten dossier: uw situatie moet goed in kaart gebracht worden om de juiste vaststellingen te kunnen doen. U vult het intakeformulier zo compleet mogelijk in, ik draag er zorg voor dat alle ter zake doende feiten naar boven komen zodat uw voordeel ten volle benut kan worden. 
75,- euro

Aangifte personenbelasting België of inkomstenbelasting Nederland:
Alleenstaande: 75,- euro
Gehuwden of wettelijk samenwonende/fiscale partners: 95,- euro
Inwonende kinderen: 25,- euro

Grensoverschrijdende aangifte: dus zowel de Nederlandse als de Belgische of de BNI aangifte:
Alleenstaande: 200,- euro
Gehuwden of wettelijk samenwonende/fiscale partners: 250,- euro
Inwonende kinderen: 25,- euro

Extra voor M-biljet (emigratie uit Nederland): 150,- euro
Extra voor C-biljet (winst uit onderneming): 85,- euro

Korting op bovenstaande bedragen in een opvolgend jaar: 10%. 
(Let op: de éénmalige kost van 75,-, was echt éénmalig, dus niet meer voor een volgend jaar).

Voor andere adviezen wordt er van tevoren een offerte gemaakt.
up load Qr code links en sms deze naar ons:
Op deze pagina kunt u lezen wat u als ondernemer, zelfstandige, onderneming of particulier van onze diensten kunt verwachten. U bepaalt wat uw wensen zijn, en dat kan gaan van starters vragen, advies over software, tot het voeren van de complete boekhouding inclusief de aangiftes. Dit geldt zowel voor de Belgische als de Nederlandse ondernemer, met een optimalisatie voor de ondernemer die grensoverschrijdend werkt. De praktische invulling wordt dan besproken, evenals de te hanteren tarieven en dit wordt vastgelegd in een opdrachtbrief met een opzegtermijn van 2 maanden.
particulier
Particulier
Aangiftes:
Ik kan voor u zowel perfect de Belgische personenbelasting aangifte verzorgen als de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook voor personen met inkomsten uit bijberoep of winst uit onderneming. Dit kan electronisch waarbij u mij kan machtigen of via u eigen codes. Dus wonen in België en werken in Nederland en visa versa, hier zit u altijd goed.

Optimalisatie grensoverschrijdend werken:
Aangezien mijn expertise van zowel de Belgische als Nederlandse fiscaliteit, kan ik uw aangifte inkomsten/personen- belasting gedegen op elkaar laten aansluiten en voor u de meest gunstige verdeling van aftrekposten toepassen in geval van wonen in het ene land en werken in het andere. Voorkom fouten van dubbele aftrek met grote gevolgen van onaangename verassingen en/of boetes nadien en laat u door mij adviseren. 

Fiscaal advies:
Belasting betalen hoort erbij, maar binnen het wettelijk kader zorgen wij ervoor dat u zeker niet teveel betaald. Ook een compleet advies is wenselijk, wat zijn de gevolgen op lange termijn? Wat zijn de gevolgen op voor mijn AOW en/of pensioen, en voor mijn partner? Gewin op korte termijn betekend niet altijd gewin op lange termijn. Contacten met de belastingdienst, maken van bezwaarschriften. Middeling van inkomsten.

Pensioen:
Ook weer zowel alleen op Belgisch vlak of Nederlands vlak of pensioenopbouw in beide landen. Ik kan voor u een berekening maken waar u later recht op heeft en hoe dat belast wordt. Daarop volgend kan ik u ook adviseren over een aanvullend pensioen of een beter plan voor u opstellen.

Voor interimkantoren, uitzendbureaus, of makelaarkantoren:
Zorg dat u klanten en werknemers een complete service krijgen en bezorg hen het juiste adres voor al hun persoonlijke (fiscale) vragen door hen naar mij door te sturen. Zo heeft u nog meer tevreden klanten.


Particulieren: