Tips en weetjes voor de grensoverschrijder België-Nederland
DigiD voor buitenlanders: Heel handig, vraag als Nederbelg een DigiD aan en regel on-line vele zaken zoals je zorgverzekering, wijzigingen in voorlopige teruggave etc. Klik hier voor de link met alle informatie.
Regel uw zorgverzekering on-line: Ga voor de goedkoopste als Nederbelg en met het hoogste eigen risico: 
Anderzorg
4-cijferige pincode Belgische identiteitskaart: Toen u uw Belgische elektronische identiteitskaart hebt afgehaald bij uw gemeente, heeft u ook een 4-cijferige pincode hierbij gekregen. De boekhouder heeft deze code éénmalig nodig om de volmacht met u te regelen. Heeft u deze code niet meer? Dan vraagt u die on-line opnieuw aan: Aanvraag nieuwe pincode
5-cijferige pincode elektronische aangifte Nederland VERVALT voor buitenlandse belastingplichtige:        Voor inkomstenjaar 2015 is er een nieuwe methode om aangifte te doen in Nederland voor particulieren en mensen met een Nederlandse onderneming éénmanszaak die in het buitenland zoals België wonen. De 5-cijferige pincode vervalt, u kan in het vervolg aangifte doen via uw Digid en anders met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voor de praktische handleiding met alle directe links, vraag geheel vrijblijvend uw complete infofiche aan via onze portal: klik hier.
Klik daar onder "graag informatie" en u heeft het gemak om vrijblijvend de complete informatie tot uw beschikking te hebben over hoe aangifte belasting te doen in Nederland als inwoner van België. 
Nog goed nieuws: Ook rechtspraak heeft bepaald dat ook intresten uit het buitenland hetzelfde behandeld moeten worden als de Belgische spaarboekjes, als dit vergelijkbaar is, met dezelfde fiscale voordelen dus. Ook weer met terugwerkende kracht.
Grensarbeiderspensioen
Wat is dat? 
Aan Belgen, staatlozen, erkende vluchtelingen en al diegenen die krachtens de Europese verordeningen of internationale verdragen met Belgische onderdanen worden gelijkgesteld, waarborgt de Belgische wetgeving voor die tewerkstelling een pensioenbedrag alsof die activiteit in België werd uitgeoefend. Bij het buitenlands pensioen kan een Belgische aanvulling worden verleend. Om aanspraak te kunnen maken op deze aanvulling moet de betrokkene wel de toekenning vragen van het buitenlands pensioen voor deze tewerkstelling. Deze aanvulling heet in de volksmond het grensarbeiderspensioen (hierna: GAP).
Wie heeft er dan o.a. recht op?
Een grenswerknemer: hij/zij werkt of heeft gewerkt in een land grenzend aan België en heeft zijn hoofdverblijfplaats in België behouden. In principe keert hij iedere dag naar zijn hoofdverblijfplaats terug. Ongeacht zijn of haar nationaliteit bestaat voor de langstlevende echtgenoot of echtgenote van de grens- of seizoenwerknemer een gelijkaardige regeling.
Let op: sinds 2015 zijn er veranderingen in de regeling, dit wordt nader uitgelegd. Als eerste: het GAP is geschrapt voor diegenen die pas na 1 januari 2015 gestart zijn als grensarbeider, die dus dan pas aan de slag zijn gegaan als grensarbeider.
Regels voor GAP voor personen die: of vóór 1 december 2015 de leeftijd van 65 jaar hebben.............................................

Lees verder op onze klantportal, hier alvast info over een abonnement op de klantportal: 


Kind ten laste en buitenlands inkomen:
Beknopt:
1. Art. 134 WIB92 §4: “ de toeslagen vermeld in art.132 worden aangerekend bij de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen”.
2. In het arrest nr. C-303/12 werd gesteld dat.....

 NIEUW: Vergadering Commissie voor de Financiën en de begroting dd. 20 April 2016
1. De verhoging van de belastingvrije som voor personen ten laste zal worden toegepast, zonder dat die toeslagen worden aangerekend bij de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen dat wordt vrijgesteld.
2. De FOD Financiën werkt voorstellen uit......

Lees verder op onze klantportal, hier alvast info over een abonnement op de klantportal: